Mitkä viisi elementtiä – miten ne liittyvät ihmiseen? – Osa 1

1. Viisi elementtiä ja niihin liittyvät ominaisuudet

Viiden elementin teoria on yksi ”Ayurvedan ydinteorioista”, jonka ymmärtäminen on keskeistä ayurvedisten elämäntapojen sekä hoitomenetelmien valinnassa ja käytössä. Kaikki maan päällä oleva voidaan luokitella elementteihin eli useita ilmentymiä edustavaan luokkaan, kategoriaan. Linkki ihmisen ja luonnon / universumin välillä on erottamaton: myös ihminen on sekoitus viittä elementtiä → näin syntyy vuorovaikutus ihmisen ja häntä ympäröivän luonnon välillä.

Viisi elementtiä muodostavat siis perinteisen intialaisen lääketieteen perustan. Alla olevassa taulukossa on kuvattu viisi elementtiä ja niiden pääominaisuudet:

ELEMENTTI PÄÄOMINAISUUS
1. Eetteri kaikkialla esiintyvä (esiintyy kaikissa muissa elementeissä)
2. Ilma liikkuva
3. Tuli kuuma
4. Vesi nestemäinen
5. Maa kiinteä

 

Jokaisella elementillä on oma tehtävänsä kehossa (rakentuminen ja eri toiminnot). Kaikkia viittä elementtiä tarvitaan, vaikkakin niiden määrät vaihtelevat yksilöllisesti.