Kuinka viisi elementtiä muodostavat kolme doshaa?

Kolme doshaa

Elementtien ominaisuuksiin tutustuminen auttaa

  • ymmärtämään ihmisen perusrakennetta ja mahdollista epätasapainotilaa
  • ymmärtämään elintapojen vaikutusta kehon ja mielen tasapainoon ja terveyteen
  • suunnittelemaan ja noudattamaan yksilöllisiä elämäntapoja.

Aiemmin esitellyt viisi elementttiä jakautuvat pareiksi ja ilmenevät ihmisessä kolmena perusprinsiippinä, tridoshana: Vata, Pitta ja Kapha.

Doshien muodostuminen viidestä elementistä (elementtiteorian yksinkertaistaminen):

 

Doshat – Vata, Pitta ja Kapha

  • ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään
  • hallitsevat yhdessä kehon, mielen ja tietoisuuden kaikkia toimintoja

Jokaisessa ihmisessä, kaikkialla kehossa ja jokaisessa solussa on siis kaikkia kolmea doshaa, mutta niiden määrä vaihtelee yksilöllisesti: Vata, Pitta ja Kapha ovat Ayurvedassa kehon kolme perustekijää, joista kukin vastaa kehon eri toiminnoista. Ne eroavat toisistaan, kukin toisiaan täydentäen.

Doshat määritellään ominaisuuksiensa kautta eli viiden elementin teoriaan perustuen:

  • Vata (eetteri + ilma) on kylmä, kevyt ja liikkuva
  • Pitta (tuli + vesi) on kuuma, terävä ja öljyinen
  • Kapha (maa + vesi) on raskas, hidas ja jähmeä

Vata, Pitta ja Kapha muodostavat yhdessä ihmisen kehotyypin, Prakritin. Niiden ollessa tasapainossa keho on terve, kun taas niiden joutuminen epätasapainoon aiheuttaa sairastumisen.

Lue lisää doshista tästä lohkosta: Kehotyypit, prakriti